13KGHT79 Privacy verklaring – Avinture

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Avinture kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Avinture en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Avinture verstrekt. Avinture kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

Waarom Avinture Gegevens nodig heeft:

Avinture verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail/per WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen over uw tevredenheid met onze diensten. Daarnaast kan Avinture uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang Avinture gegevens bewaart:

Avinture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard, wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met andere:

Avinture verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Avinture worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Avinture gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avinture.nl. Avinture zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen 

Avinture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Avinture maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door Avinture verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Avinture op via info@avinture.nl

We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to cookies.